Scheiden, en de kinderen dan?

Voor kinderen is een scheiding vaak erg heftig. Toch gebeurt het vaak dat ouders de keuze maken om uit elkaar te gaan. “Beter gelukkig gescheiden, dan ongelukkig getrouwd.”. Want ook daar hebben kinderen last van.

Het is belangrijk dat de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen zo beperkt mogelijk blijven. Dat zij beide ouders kunnen blijven zien, dat hun ouders normaal met elkaar kunnen communiceren en dat ook de financiële gevolgen van een scheiding zo min mogelijk impact op de kinderen hebben. Veel is daarvoor geregeld in de wet. Maar iedere situatie is anders, en iedere zaak vraagt om zijn eigen aanpak.

Neem contact met mij op

“Mr. L.F. Niemantsverdriet is een professional die ook de kinderen goed in het oog houdt. Wij zijn heel blij met de uitkomst.”

Als uw geschil in overleg met uw ex-partner is op te lossen, heeft dat meestal de voorkeur. Ik zal u adviseren over de mogelijkheden. Soms wil een brief van de advocaat van de ex-partner al voldoende helpen om iemand te bewegen om mee te werken en kunnen er snel goede afspraken over de kinderen worden gemaakt. Als dat ook niet lukt, of als u belang heeft bij een snelle beslissing, zal ik een juridische procedure zeker niet uit de weg gaan. De ervaring leert dat het hebben van duidelijkheid over een bepaald onderwerp er vaak al voor zorgt dat ouders daar niet steeds weer discussie over hoeven te hebben, zodat u zich beiden kunt richten op de toekomst. Niet meer als partners, wel als ouders van uw kinderen.

Maak een afspraak