Alimentatie

Wilt u een (her)berekening laten maken van de alimentatie? Of wilt u alimentatie laten vastleggen? Ik kan u daarin helpen. Zowel bij kinderalimentatie als bij partneralimentatie.

Als u gaat scheiden verandert er ook op financieel vlak een hoop. Heeft u behoefte aan een bijdrage in de kosten van de kinderen? Of komt u zelf in de financiële problemen? Dan kan ik aan de rechter vragen om kinderalimentatie of partneralimentatie vast te leggen zodat uw ex-partner daarin moet meebetalen. Ik zal een berekening maken om te zien wat in uw situatie redelijk is.
 

Afspraak maken

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is bedoeld als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van een minderjarig kind, of, als het kind tussen de 18 en 21 jaar is, als bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud. Meestal heeft de ouder bij wie het kind woont recht op alimentatie. Ik kan voor u uitrekenen wat in uw situatie redelijk is en dit eventueel door de rechter laten vastleggen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is bedoeld als bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ex-echtgenoot. Als u bijvoorbeeld tijdelijk niet of minder kunt werken, als u in de financiële problemen komt, of als het u niet lukt om het huis over te nemen en zelf te blijven betalen, kan ik voor u uitrekenen wat in uw situatie redelijk is en dit laten vastleggen.

Herberekening van alimentatie

Ook als er in het verleden al iets is afgesproken of vastgelegd door de rechtbank, kan er reden zijn om de alimentatie te wijzigen. Een wijziging van kinderalimentatie of van partneralimentatie is mogelijk als de omstandigheden op grond waarvan de afspraken zijn gemaakt, zijn veranderd. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als uw inkomen of het inkomen van uw ex-partner is veranderd, als schulden zijn afbetaald of als de omgangsregeling is veranderd. Ik kan een herberekening maken en eventueel aan de rechtbank vragen om de alimentatie te veranderen.

Alimentatie is een belangrijk onderdeel van het familierecht. Omdat ik volledig gespecialiseerd ben in het familierecht, ben ik op de hoogte van de veranderingen in de wet en in de rechtspraak. Zo kan ik u met mijn kennis en expertise helpen bij dit ingewikkelde onderwerp.

Neem contact met mij op