De verdeling vastleggen in een convenant

Bij een echtscheiding moeten ook de financiële zaken goed geregeld worden. Wie krijgt wat? Het hangt natuurlijk af van of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of niet. Als u huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken voordat u trouwde, moeten we eerst kijken naar wat daar in staat.

Neem contact met mij op

De woning

Misschien heeft u samen een koophuis? Dan is het de eerste vraag wie er in blijft wonen, nu èn na de scheiding. Kan één van u de woning overnemen? Is er een over- of een onderwaarde op het huis? Kunt u het betalen om uw echtgenoot uit te kopen of moet het huis misschien verkocht worden?

De zaak

Als een van u of u beiden een onderneming heeft, moet daar natuurlijk ook wat mee gebeuren. De ondernemer wil zijn bedrijf kunnen voortzetten. Soms moet u de andere echtgenoot dan uitkopen of de helft van de waarde daarvan vergoeden. Hoe die waarde het beste kan worden vastgesteld, hangt af van de rechtsvorm van de onderneming en van de omstandigheden. Verdelen is maatwerk. Ik kan u daarbij helpen.

De auto

Meestal staat de auto al op naam van een van beiden. Los daarvan kan deze wel of niet in de gemeenschap vallen. De echtgenoot die de auto overneemt, moet de helft van de waarde daarvan aan de andere echtgenoot betalen.

De inboedel

Meestal verdelen mensen de inboedel in redelijk goed overleg. Soms zijn er toch bepaalde spullen waar u het niet over eens wordt. Deze goederen kunnen we dan betrekken in de verdeling en de rechtbank vragen om uit te spreken dat u deze goederen mag hebben. U moet de helft van de waarde daarvan dan aan de andere echtgenoot betalen, of uw ex-echtgenoot krijgt andere spullen die ongeveer dezelfde waarde hebben.

“Er kwam best veel bij de verdeling kijken. Door de aanpak van mr Niemantsverdriet was het mij snel duidelijk wat er moest gebeuren en ben ik heel blij met het resultaat.”

Deze lijst is niet uitputtend. Wij zullen eerst uw situatie bespreken en overzicht zien te krijgen van alle aanwezige huwelijks vermogensbestanddelen. Daarna maken wij een plan van aanpak.


Als u en uw echtgenoot het over de gehele verdeling eens worden, kunnen de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd. Dit kan ik voor u opstellen en indien gewenst door de rechtbank laten bekrachtigen. Als u het samen niet of niet helemaal eens wordt, zal ik namens u aan de rechtbank vragen om een bepaalde beslissing te nemen. Iedere scheiding is anders en iedere situatie is uniek!

Afspraak maken