Ouderschapsplan

Als u minderjarige kinderen heeft, is het wenselijk om een ouderschapsplan te maken. Daarin moeten in ieder geval afspraken komen te staan over:

  • Bij wie gaan de kinderen wonen na echtscheiding?
  • Wanneer zijn de kinderen bij de andere ouder?
  • Hoe verdeelt u de kosten van de kinderen?
  • Hoe en hoe vaak gaat u overleggen over de kinderen?
  • Hoe neemt u samen belangrijke beslissingen over de kinderen?
Neem contact met mij op

Soms lukt het niet om een ouderschapsplan te maken doordat de ouders het niet op alle punten eens worden met elkaar, of doordat de communicatie zo slecht is geworden dat het niet lukt om samen afspraken te maken. Dan kunt u ook zonder ouderschapsplan scheiden, maar zal de rechtbank een beslissing over de kinderen moeten nemen. Soms worden ouders daarbij doorverwezen naar een ouderschapsbemiddelingstraject, waarbij zij gestimuleerd worden om te werken aan de onderlinge communicatie. Ik zal alle mogelijkheden met u bespreken en u waar nodig adviseren.

“Ik ben blij dat we nu goede afspraken hebben over de kinderen. Het was natuurlijk voor ons allemaal wennen, maar dankzij de hulp van Lobke liep de nieuwe regeling eigenlijk al heel snel soepel. Zeker voor onze kinderen is dat heel fijn."

“Met mijn ex valt geen afspraken te maken. Gelukkig heeft mr Niemantsverdriet mij goed geholpen om een goede regeling vast te leggen bij de rechtbank."

Neem contact met mij op